Aurkezpena

 

Nafarroako Boluntariotzari buruzko 1998ko Legeak definitzen duenez, boluntario-ekintzak islatzen du guztion onura lortzeko ahalegin kolektibo, solidario eta altruista, herritarren parte-hartze aktibo, libre, solidario, altruista eta arduratsuaren bitartez.

Boluntariotza balio handiko tresna da demokrazian sakontzeko, herritarren parte-hartze antolatuak berez dakartzan balio inplizituengatik eta interes orokorrarekiko konpromisoa irudikatzen duelako, honako hauek bultzatzen baititu: justizia, gizarte-kohesioa eta gizarte inklusiboagoa, harremanez oparoa eta parte-hartzailea. 

Administrazio publikoen erantzukizuna da herritarrak Nafarroako Foru Komunitatearen garapen sozialean inplikatu daitezela sustatzea, inplikazio hori aitortzea eta parte-hartze sozial antolatua sustatzea, haren bidez urratsak egin daitezen guztien ongia eta gizarte berdinzaleagoa, solidarioagoa eta parte-hartzaileagoa lortzeko. Hori kontuan harturik, eta boluntariotzaren espiritu horretatik abiatuta, Boluntariotzaren I. Ekintza Plana (2018-2020) jarri zen abian.

Haren helburuak beteta, 2021ean Nafarroako Boluntariotzaren II. Plana (2022-2023) prestatu zen. 

Plan hori 2022an onetsi zen, eta 29 ekintza bildu zituen, 4 helburu nagusitan taldekatuta; helburu horien xedea zen Nafarroan boluntariotza ezagutzen, aitortzen, indartzen eta bultzatzen laguntzea modu irmoan eta progresiboan.

Nafarroako Boluntariotzaren III. Plana (2024-2027) 2024ko martxoan onetsi zen, Lehendakaritza eta Berdintasun Departamentuak bultzatuta, eta zenbait neurri eta lehentasun ezartzen ditu Nafarroan boluntariotza sustatzeko datozen urteetan. Horretarako, 59 ekintza aurreikusten dira, 6 jarduketa-ardatz hauetan banatuta: sentsibilizazioa, indartzea, koordinazioa, ezagutza, genero-ikuspegia eta arau-esparru berria.

Azken helburua da Nafarroan gizarte berdinzaleagoa, solidarioagoa eta parte-hartzaileagoa izan dadila bultzatzea eta horretan laguntzea. Hala, “Nafarroa, Orotan Lagun” gunea eta haren web-ataria ezarri dira.

Laburbilduz, “Nafarroa, Orotan Lagun” baliabide bat da, Nafarroako Boluntariotzaren III. Planaren hedapen operatibora bideratua, eta helburu hauek ditu:

  • Nafarroako gizartea boluntariotzaren zentzuaz kontzientziatzea, eta herritarren partaidetza aktibo eta solidarioaren balioak eta garrantzia sustatzea.
  • Boluntariotzako entitateen garapena eta hazkundea bultzatzea, eta boluntarioak artatu eta kudeatzeko prozesuen hobekuntza indartzea.
  • Esku hartzen duten eragile guztien arteko koordinazio eraginkor eta jasangarrirako sistema bat garatzea, bermatzeko boluntariotza modu egonkor, sendo eta koherentean bultzatzen dela Nafarroan.
  • Hobeki ezagutaraztea zer egoeratan dagoen boluntariotza Nafarroan eta zein diren arlo horretan esku hartzen duten eragileen beharrak.

 

Intereseko beste esteka batzuk:

2/1998 Foru Legea, martxoaren 27koa, Bolondres Lanari buruzkoa

45/2015 Legea, urriaren 14koa, Boluntariotzarena


Nafarroako Boluntariotzaren III. Ekintza Plana (2024-2027). 

Nafarroako Boluntariotzaren II. Ekintza Plana (2022-2023). 

Nafarroako Boluntariotzaren I. Ekintza Plana (2018-2020).

 

Aurkezpena
03/04/2024